Ràdio Caliu és el nostre mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior,per donar-nos a conèixer i per a generar pensament lliure. Els i les membres de Ràdio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència, de compartir experiències i de donar veu a aquelles i aquells que no la tenen... Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent per a persones úniques i diferents.


PER MI RÀDIO CALIU ÉS...….

            Rosa Martín:
" Per a mi Ràdio Caliu és un mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior, donar-nos a conèixer i aportar idees. També es tracta d’aprendre a ser respectuosos i respectuoses amb la resta de persones i que els i les altres també siguin respectuosos i respectuoses amb nosaltres. Hem d’aprendre dels nostres errors, aprendre a valorar la diferencia i aceptar-nos els uns als altres tal com som.
Eduard Aquilue: 
" Per mi  Ràdio Caliu és quelcom tope engrescador."

Carles Comellas: 
" Per mi Ràdio Caliu és un mitjà per a conèixer gent i que la gent ens conegui a nosaltres. Per a mi és una ràdio única per a gent única.
          
          Mireia Guilera:

"Per mi Radio Caliu, és com una bona teràpia, que em serveix per expresar-me, comunicar-me, i fa que sigui menys vergonyosa alhora de parlar en públic, tant a la ràdio, com a la vida quotidiana. I que a més a més em serveix per conèixer el món de la comunicació que sempre m'ha fascinat" 

Mónica Casas :
"Per a mi Ràdio Caliu  és un espai per a conèixer temes interessants."

Lluís:
"Per a mi Ràdio Caliu  és un espai que ens permet conèixer i tractar temes d’actualitat i saber allò que passa pel món."

Rubén Sanchez:
"Per a mi  Ràdio Caliu és un punt diferent ."

Martí Aviñoa:
"Per a mi  Ràdio Caliu és un mitjà per a potenciar la diversitat i la diferencia i donar veu a aquells i aquelles que no en tenen, és a dir als oblidats i oblidades de la societat. "


Pilar Royo:
" Per a mi Ràdio Caliu és un mitjà de comunicación per a aprendre i millorar una mica més com a persones."

Salvador Díaz: 
"Per a mi Ràdio Caliu és un mitjà per a transmetre idees, comunicar-nos i compartir temes d’actualitat amb altres persones i expresar-nos. "


            Francesc Pons:

"Per a mi Ràdio Caliu és un mitjà per a comunicar-nos amb la gent de fora de l’entitat i per a aprendre coses noves."
Abert Helguera:
" Per a mi Ràdio Caliu és una emisora diferent i sorprenent per a aprendre a comunicar-nos amb els companys i companyes i amb el món exterior."

       
        Markos Moya:

"Per mi Ràdio Caliu és DIGNITAT en majúscules"